Späť

Exkluzívne výhody pre vás so ŠKODA Pneugaranciou

Zakúpením zimného kompletu zo sortimentu ŠKODA Originálne príslušenstvo získavate automaticky ŠKODA Pneugaranciu. Ani vysoko kvalitné pneumatiky nie sú úplne odolné proti nástrahám, ktoré na ne môžu čakať na cestách. Či už ide o klince, ostré hrany obrubníkov a ani výtlky už nebudú pre vás predstavovať finančnú stratu. Poškodenie pneumatiky býva väčšinou natoľko rozsiahle, že je potrebné zabezpečiť si novú. A práve preto vám prinášame program ŠKODA Pneugarancia.

Podmienky programu ŠKODA Pneugarancia

ŠKODA Pneugarancia je s účinnosťou od 1.9.2013 poskytovaná na dobu troch rokov od dátumu nákupu zimného kompletu zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva a vzťahuje sa na neopraviteľné defekty pneumatiky spôsobené neúmyselne pri bežnej prevádzke vozidla. Pokiaľ máte platnú Doživotnú garanciu mobility, alebo Doživotnú garanciu mobility Premium, môžete využiť aj možnosť odťahovej služby do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA.

Podmienky pre uplatnenie ŠKODA Pneugarancie

zimné komplety musia byť zakúpené u autorizovaných partnerov ŠKODA
zákazník sa musí vždy preukázať nákupnou faktúrou kompletu, kompletov zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva
k nákupnej faktúre musí taktiež doložiť VIN číslo vozidla, na ktorom boli komplety používané
Pneugaranciu si môže zákazník uplatniť u ktoréhokoľvek servisného partnera ŠKODA na Slovensku

 

V rámci ŠKODA Pneugarancie je možné po uplynutí štandardnej 2-ročnej záručnej doby na pneumatiku uplatniť taktiež aj prípadné výrobné vady pneumatiky. Pri poškodení pneumatiky z kompletu zakúpeného zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva získate s programom ŠKODA Pneugarancia cenové zvýhodnenie až 70% z ceny novej pneumatiky. Výška zľavy závisí na hĺbke zostatkového dezénu, pričom limitom je 5 mm. Autorizovaný servis určuje zostatkovú hĺbku dezénu v 5 bodoch po šírke pneumatiky a v 4 bodoch po obvode pneumatiky. Z týchto hodnôt vypočíta priemernú hodnotu (aritmetický priemer), podľa ktorej určí zostatkovú hĺbku dezénu.

Postup pre výpočet zľavy z ceny novej pneumatiky

 

Hĺbka dezénu (mm)

Najmenej
7 mm

Najmenej
6 mm

Najmenej
5 mm

Menej ako
5 mm

 Zľava z ceny novej pneumatiky (nie kompletu)

70% 50% 30% 0%
Pneugarancia platí pre:

- výhradne pre neopraviteľné defekty pneumatiky
- poškodenie pri bežnej prevádzke (vbehnutie do výtlku a i.)
- poškodenie pri nabehnutí na obrubník
- výrobné závady po 2 rokoch po nákupe pneumatiky
  (do 2 rokov platí štandardná záruka od dodávateľa)
Pneugarancia neplatí pre:
- montáž a demontáž pneumatiky
- materiál potrebný k montáži
- poškodenie disku
- výmenu druhej pneumatiky na náprave
- poškodenia vzniknuté v dôsledku vandalizmu


 

Kontakt

prevádzka

ARAVER Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78
Fax: 032 / 743 19 24
Email: nd-tn@araver.sk

Pomoc v núdzi:
Servis:
od 7,00 do 15,30 hod volajte
0903 826 155
od 15,30 do 7,00 hod volajte
0914 132 866

KONTAKTNÉ OSOBY

Juraj Adamec

vedúci NDaP

Mobil: 0911 483 515 E-mail: nd-tn@araver.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

ARAVER Piešťany

Žilinská cesta 116
921 01 Piešťany

Telefón: 033 / 774 38 87
Fax: 033 / 774 38 90
Email: skoda-pn@araver.sk

Pomoc v núdzi:
Servis: 0911 / 543 046

KONTAKTNÉ OSOBY

Ján Chrástek

vedúci NDaP

Mobil: 0911 483 514 E-mail: jan.chrastek@araver.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

AutoMarket Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 32 / 743 02 78 (servis)
Fax: 032 / 743 19 24
Email: nd-tn@araver.sk

Pomoc v núdzi:
Servis:
od 7,00 do 15,30 hod volajte
0903 826 155
pre vozidlá max do 3 rokov od kúpy asistenčná služba Kia 0800 18 56 54

KONTAKTNÉ OSOBY

Juraj Adamec

vedúci NDaP

Mobil: 0911 483 515 E-mail: nd-tn@araver.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS

Trenčianska cesta 64
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032 / 774 14 14
Fax: 032 / 774 14 22
Email: pna_nm@skoda-auto.sk

Pomoc v núdzi:
Servis: 0903 826 163

KONTAKTNÉ OSOBY

Veronika Mramúchová

predaj NDaP

Mobil: 0911 483 512 E-mail: veronika.mramuchova@pna.sk

Kontaktný formulár
prevádzka

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

Bratislavská 418
911 06 Trenčín

Telefón: 032 / 650 91 27
Fax: 032 / 640 01 82
Email: servis@ptasro.sk

Pomoc v núdzi:
Servis:
od 7,00 od15,30 hod volajte
0903 826 156
od 15,30 do 7,00 hod volajte
0914 132 866

KONTAKTNÉ OSOBY

Filip Friedl

predaj NDaP

Mobil: 0911 483 513 E-mail: filip.friedl@ptasro.sk

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

* - povinná položka; ** - minimálne jedna položka povinná